Dezinfekční plány pro zdravotnická zařízení: nemocnice a kliniky, domovy důchodců a ústavy sociální péče, ambulance a ordinace, kuchyně, prádelny. V níže uvedených přílohách si můžete stáhnout do Vašeho počítače a následně vytisknout vzorové dezinfekční plány pro pokoje, společné chodby a WC, ordinace, jídelnu a kuchyni, prádelnu, které byly schváleny Hygienickou stanicí. Rádi navrhneme a zpracujeme dezinfekční řád a program pro Vaše zdravotnické zařízení tak, abyste neměli problém při jeho schvalování místně příslušnou Hygienou. Kontaktujte nás!

Dezinfekční plán ke stažení: