Dezinfekce, sterilizace

Dezinfekce, sterilizace nástrojů je důležitá zejména ve zdravotnictví a potravinářství. Následná kontrola dezinfikovaných nebo sterilizovaných nástrojů je neméně podstatná pro dodržení správných bezpečnostních pracovních postupů.

Co je dezinfekce?

  • Dezinfekce je ničení mikroorganismů protřednictvím chemických a fyzikálních metod (např. UV záření, vysoká teplota).
  • Provádí se v zařízeních se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu minimalizace nebo zamezení výskytu infekcí jako jsou například nemocnice, zařízení pro výrobu potravin anebo farmaceutická zařízení pro výrobu léčiv.
  • Dezinfekci můžeme rovněž chápat jako čištění předmětu od patogenních organismů, které mohou způsobit infekci.
  • Dezinfekce a je základním předpokladem prevence ve zdravotnických zařízeních.

Co je sterilizace?

  • Bez sterilního materiálu nelze v současné době ve zdravotnictví kvalitně pečovat o pacienty. Sterilizační proces ve zdravotnictví je velmi důležitý a oddělení centrální sterilizace bývá „srdcem nemocnice“.
  • Metodu tepelné sterilizace vypracoval v druhé polovině 19. století Louis Pasteur.
  • Sterilizace je z mikrobiologického hlediska soubor opatření, který vede k usmrcení všech mikroorganismů schopných rozmnožování, včetně jejich spor.

 

Dovážíme a prodáváme francouzské dezinfekční prostředky a přípravky značky STÉRIDINE. Společnost KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. je specialista na oblast dezinfekce ve zdravotnictví.

 
Rukavice s dezinfekčním účinkem
Dezinfekce UV zářením
Úprava vody
Klinik boxy
Úklidová technika
Úklidové vozíky